de Krijger Zuiderwijkstichtingde Krijger Zuiderwijkstichting

 
  1. Home
  2. Over ons
  3. Doelstelling

Doelstelling

De Krijger Zuiderwijkstichting is een fonds dat investeert in projecten die de LHBTI-emancipatie in Zeeland verbeteren. Het is een particulier fonds dat op een professionele en transparante manier wordt bestuurd. Betrouwbaarheid en doelmatige besteding van giften staan voorop. Wij geloven in de kracht van (particuliere) initiatieven en staan klaar om deze financieel te steunen.

Het Fonds stelt haar eigen vermogen beschikbaar om daarmee de financiële kracht te zijn achter de emancipatie van de LHBTI+-gemeenschap in Zeeland. Op deze manier worden projecten en activiteiten mogelijk die de positie van Zeeuwse LHBTI’s versterkt. Het Fonds maakt geen onderscheid tussen projecten of activiteiten die zich al dan niet richten op de diverse groepen binnen de LHBTI-gemeenschap (ouderen, jongeren, mensen met een migratieachtergrond, etc.), iedere project kan dus in aanmerking komen.

Wat willen wij?

Betrouwbaarheid en doelmatige besteding van de beschikbare middelen staat voorop. De bestuurders werken daarom onbezoldigd voor het Fonds. Het Fonds voert zelf geen projecten uit. Het Fonds wil wel met financiële bijdragen, subsidies of sponsorbijdragen activiteiten en projecten ondersteunen die betrekking hebben op het brede thema van de LHBTI-emancipatie in Zeeland. Het Fonds maakt geen onderscheid tussen projecten van particulieren of organisaties. Heeft u een goed idee voor een activiteit of project in uw buurt of stad binnen Zeeland? Draagt het bij aan de doelstellingen van het Fonds? Dan kunt u bij ons een aanvraag voor financiële ondersteuning indienen voor activiteiten en projecten.