de Krijger Zuiderwijkstichtingde Krijger Zuiderwijkstichting

 
  1. Home
  2. Over ons
  3. Geschiedenis

Geschiedenis

COC Zeeland was begin jaren '90 gevestigd aan de Eigenhaardstraat 2. De naam was toen Café Eigenhaard. Het café zat samen met de buurtvereniging Eigenhaard in één pand. In november 1995 blokkeerden buurtbewoners het pand aangezien men te veel hinder ondervond van het uitgaanspubliek. Het COC is toen op zoek gegaan naar een nieuwe locatie, met behulp van de gemeente is toen het pand aan de Lange Noordstraat 52 gevonden. Destijds was er in dit pand een lunchroom/koffiehuis gevestigd, genaamd de Pruttelpot. Omdat COC Zeeland geen pand kon kopen is er een stichting opgericht die de naam droeg van het pand: De Vier Heemskinderen. Deze stichting kocht het pand en verhuurde het aan COC Zeeland. Het café van COC Zeeland was daar gevestigd sinds 30 april 1996 totdat het café op 1 januari 2017 haar deuren definitief sloot.

In 2005 ontving COC Zeeland een brief waarin stond dat de heren De Krijger en Zuiderwijk beiden overleden waren en dat zij in hun testament hadden staan dat hun woonhuis aan de Nieuwe Vlissingseweg in Middelburg hadden nagelaten aan COC Zeeland. Hun bedoeling hiermee was dat COC Zeeland hiermee ervoor kon zorgen dat er voor lange tijd mogelijkheden zouden blijven om activiteiten te kunnen ontwikkelen voor LHBTI+’s in Zeeland. Om de continuïteit te kunnen garanderen van het café is destijds besloten het geld onder te brengen in de stichting die het pand beheerde. De naam van de stichting is toen als eerbetoon aangepast naar de geldschieters De heren De Krijger en Zuiderwijk. Tot op de dag van vandaag wordt er nog altijd regelmatig een bloemetje gelegd op het graf van de heren, dat was het enige wat als tegenprestatie gevraagd werd in het testamant.

De Krijger Zuiderwijkstichting werd eigenaar van het pand aan de Lange Noordstraat 52 in Middelburg en het COC huurde het pand van deze stichting. Door het legaat van de heren De Krijger en Zuiderwijk is het café nog lange tijd open kunnen blijven totdat het café haar deuren moest sluiten op 1 januari 2017 door een gebrek aan vrijwilligers. Zonder deze financiële injectie hadden het café en COC Zeeland niet meer kunnen bestaan.

Na het sluiten van het café is het pand te koop gezet en is het pand uiteindelijk in 2018 verkocht. Hierdoor kreeg de stichting de beschikking over een som geld. In 2019 is besloten de stichting geheel los te maken van de vereniging COC Zeeland. Tot dat moment werd het bestuur van de stichting namelijk gevormd door leden van het bestuur van COC Zeeland. COC Zeeland heeft sinds die splitsing de rol als toezichthouder gekregen.

Het doel van de stichting is opnieuw geformuleerd waarbij er gehandeld is in de geest van de heren De Krijger en Zuiderwijk. De stichting heeft heden ten dage namelijk nog steeds het doel het algemeen belang te dienen, en wel door het financieren van activiteiten ten behoeve LHBT+’s in de provincie Zeeland.