de Krijger Zuiderwijkstichtingde Krijger Zuiderwijkstichting

 
  1. Home
  2. Over ons
  3. Wat kunnen wij?

Wat kunnen wij?

Het fonds beschikt bij de oprichting over een kapitaal van € 100.000,-.
Per jaar kan € 5.000,- uit het Fonds worden onttrokken.

De verdeling van dit geld is als volgt begroot:

  • € 4.500,- voor projectondersteuning met financiële bijdragen, subsidies of sponsorbijdragen
  • € 500,- voor organisatiekosten.

Samenwerking met partners

Het Fonds staat midden in de Zeeuwse samenleving en is benaderbaar voor partners om gezamenlijk projecten mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door gezamenlijk projecten en activiteiten te financieren (cofinanciering). Daarnaast stimuleert het Fonds om samenwerkingen tussen partners onderling aan te gaan om daarmee de slagkracht te vergroten.

Bestedingen

Ieder jaar besteed het Fonds € 4.500,- aan verschillende projecten en activiteiten in Zeeland. Dit bedrag wordt onttrokken aan het eigen vermogen van de stichting. Naast de eigen middelen van de stichting hoopt de stichting op giften en donaties van personen en organisaties. Dit kan in de vorm van een legaat, nalatenschap, schenking, donatie of een gift. Hierdoor kunnen nog meer projecten worden gerealiseerd.

Toezichthouder

Het kapitaal van het Fonds is oorspronkelijk door middel van een nalatenschap aan COC Zeeland toegekend. Het Fonds is opgericht om tot een doelmatig beheer van de nalatenschap te komen. Het bestuur van COC Zeeland treedt op als toezichthouder op het Fonds. Het Fonds-bestuur informeert het bestuur van COC Zeeland over begroting en jaarrekening. Het Fonds-bestuur kan gemotiveerd toestemming aan de toezichthouder vragen om een hogere jaaronttrekking dan € 5.000 toe te staan.